Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

miksotrofizm
miksotrofizm
7319 ca50 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viafoodforsoul foodforsoul
miksotrofizm
miksotrofizm

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
miksotrofizm

July 30 2018

miksotrofizm
4113 cd69 390

July 03 2018

miksotrofizm
6611 28ad 390
miksotrofizm
8729 0f0c 390
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
miksotrofizm
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
miksotrofizm
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
miksotrofizm
5319 4d4c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaaurinko aurinko
miksotrofizm
2570 e6b6 390
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viaaurinko aurinko
miksotrofizm
Reposted fromgruetze gruetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 30 2018

miksotrofizm
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

October 18 2017

miksotrofizm
2944 d439 390
Reposted fromambermoon ambermoon viaaurinko aurinko

February 24 2017

miksotrofizm
7665 bf00 390
Reposted fromslodziak slodziak viafoodforsoul foodforsoul

February 19 2017

miksotrofizm
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

February 18 2017

miksotrofizm
6294 cdfa 390

February 16 2017

miksotrofizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl