Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

miksotrofizm
miksotrofizm
9238 59ee 390
Reposted fromnomq nomq viamore-than-a-memory more-than-a-memory
miksotrofizm
4322 9fd8 390

July 09 2015

miksotrofizm
6767 0b8e
Reposted fromvandalizm vandalizm viaaurinko aurinko

July 08 2015

miksotrofizm
3565 5695 390
Reposted fromroyals royals viama-rzen ma-rzen

July 07 2015

3433 87e6 390

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
miksotrofizm
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viama-rzen ma-rzen

July 06 2015

miksotrofizm
2004 0a86 390
Reposted fromfelicka felicka viacharlie69 charlie69

June 26 2015

miksotrofizm

June 25 2015

miksotrofizm
1523 ccfd 390
Reposted fromlouse louse viaaurinko aurinko
miksotrofizm
miksotrofizm
miksotrofizm
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viama-rzen ma-rzen
miksotrofizm
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
miksotrofizm
6307 ffd0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69

June 24 2015

miksotrofizm
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viatwarze twarze
miksotrofizm
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viaaurinko aurinko

June 19 2015

miksotrofizm
8065 db80 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viapianistka pianistka

June 18 2015

miksotrofizm
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 17 2015

miksotrofizm
5299 3cb0 390
robię. jestem zmęczona.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl