Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

miksotrofizm
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viaaurinko aurinko

June 19 2015

miksotrofizm
8065 db80 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viapianistka pianistka

June 18 2015

miksotrofizm
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 17 2015

miksotrofizm
5299 3cb0 390
robię. jestem zmęczona.
miksotrofizm
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viafoodforsoul foodforsoul

June 16 2015

miksotrofizm
4377 56e8 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viama-rzen ma-rzen

June 14 2015

miksotrofizm
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
miksotrofizm
4560 d462 390
Reposted fromhairstyles hairstyles

June 08 2015

4575 0059 390

amoderngent:

But Above All, Be A Gentleman.

Reposted fromwestwood westwood viacharlie69 charlie69

June 06 2015

miksotrofizm
0311 46d3 390

June 04 2015

miksotrofizm
6692 5bf9 390
16.

May 29 2015

miksotrofizm
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2175 67a3 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacharlie69 charlie69

May 26 2015

miksotrofizm
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viapianistka pianistka

May 25 2015

1941 f0d0 390
Reposted fromtwice twice viacharlie69 charlie69
miksotrofizm
9096 522d 390
miksotrofizm
4771 7243 390
Reposted fromsunlight sunlight viatwarze twarze

May 24 2015

miksotrofizm
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid

May 22 2015

miksotrofizm
this is love
Reposted fromweightless weightless viasoupdoup soupdoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl