Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

miksotrofizm
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

October 18 2017

miksotrofizm
2944 d439 390
Reposted fromagridoce agridoce viaaurinko aurinko

February 24 2017

miksotrofizm
7665 bf00 390
Reposted fromslodziak slodziak viafoodforsoul foodforsoul

February 19 2017

miksotrofizm
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

February 18 2017

miksotrofizm
6294 cdfa 390

February 16 2017

miksotrofizm
miksotrofizm
9238 59ee 390
Reposted fromnomq nomq viamore-than-a-memory more-than-a-memory
miksotrofizm
4322 9fd8 390

July 09 2015

miksotrofizm
6767 0b8e
Reposted fromvandalizm vandalizm viaaurinko aurinko

July 08 2015

miksotrofizm
3565 5695 390
Reposted fromroyals royals viama-rzen ma-rzen

July 07 2015

3433 87e6 390

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
miksotrofizm
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viama-rzen ma-rzen

July 06 2015

miksotrofizm
2004 0a86 390
Reposted fromfelicka felicka viacharlie69 charlie69

June 26 2015

miksotrofizm

June 25 2015

miksotrofizm
1523 ccfd 390
Reposted fromlouse louse viaaurinko aurinko
miksotrofizm
miksotrofizm
miksotrofizm
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viama-rzen ma-rzen
miksotrofizm
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl